บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้สิทธิอะไรบ้าง

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับโอนเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เงินเข้าวันไหน ได้รับสิทธิอะไรบ้าง เช็กที่นี่

วันที่ 26 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ได้อนุมัติโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง กรอบวงเงิน 8,070.7242 ล้านบาท

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินจำนวนไม่เกิน 200 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600 บาทต่อคนต่อเดือน โดยจะได้รับโอนเงินตามไทม์ไลน์ ดังนี้

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน
วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท (45 บาท 3 เดือน ใช้เป็นส่วนลดค่าก๊าซได้ 1 ครั้ง)
ค่ารถโดยสารสาธารณะ คนละ 500 บาทต่อเดือน ได้แก่ ค่าโดยสารรถ บขส. ค่าโดยสารรถไฟ ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก., MRT, BTS และ ARL
หมายเหตุ : ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมยอดในเดือนถัดไป

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง
เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้
รับโอนเงินเบี้ยความพิการจำนวน 1,000 บาท

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance