OTO ผนึก “อินเตอร์ ฟาร์มา” ตั้งบริษัทร่วมทุน

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

“วันทูวัน คอนแทคส์” ประกาศความร่วมมือ IP ตั้งบริษัทร่วมลงทุนในสัดส่วน 50:50 ปั้นแพลตฟอร์มขายยา-อาหารเสริมผ่านออนไลน์ รวมถึงการให้คำปรึกษาเภสัชกรออนไลน์ (Telepharmacy) รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุค New Normal

นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (OTO) ผู้นำตลาด Call Center และ Contact Center เบอร์หนึ่งของเมืองไทย เปิดเผยว่า บริษัท อินโน ฮับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นกับบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) (IP) ซึ่งประกอบกิจการด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยง โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อลงทุนร่วมกันในการประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษาเภสัชกรออนไลน์ (Telepharmacy) โดยอินโน ฮับ จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วน 50% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทร่วมทุน

“การร่วมทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อดำเนินธุรกิจ Telepharmacy ซึ่งเป็นธุรกิจที่นำเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้บริโภคและเภสัชกรสามารถพูดคุยกันได้แบบทันท่วงที (Real-time) เพื่อลดข้อจำกัดในเรื่องเวลา และสถานที่ ได้รับความสะดวกสบาย และประหยัดเวลา ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยได้รับบริการเหมือนกับการมารับบริการที่ร้านขายยา”

การลงทุนในธุรกิจดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องและปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทให้มีความหลากหลาย และมีฐานลูกค้าที่มากยิ่งขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร OTO กล่าวอีกว่า “อินโน ฮับ” จะเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว โดยหากผลการศึกษาประเมินเรื่องผลตอบแทนอยู่ในระดับที่น่าสนใจ “อินโน ฮับ” จะดำเนินการเพื่อเจรจาเข้าทำสัญญาร่วมทุนกับผู้ร่วมทุน และจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายในไตรมาส 1/65 อย่างไรก็ตาม การลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นดังกล่าวยังไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินใดๆ ให้แก่ผู้ร่วมทุน หรือผูกพันให้ต้องดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแต่อย่างใด

ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) (IP) ผู้นำธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยง กล่าวว่า การจัดตั้งบริษัทร่วมลงทุนระหว่าง IP กับอินโน ฮับ เพื่อสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงการคำปรึกษาเภสัชกรผ่านระบบออนไลน์ (Telepharmacy) ถือเป็นการเปิดมิติใหม่สำหรับวงการ และเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริโภคในยุค New Normal ช่วยลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องเดินทางออกจากบ้าน ขณะที่บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมจัดทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับการให้คำแนะนำปรึกษา เสมือนกับการเข้ารับบริการที่ร้านขายยา

“มั่นใจว่าการสร้างแพลตฟอร์มร่วมกับอินโน ฮับ ในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขาย และเพิ่มฐานลูกค้าให้บริษัท ผลักดันธุรกิจของทั้งสองฝ่ายเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต” ดร.ตฤณวรรธน์ กล่าว

อ้างอิง
https://www.mgronline.com/stockmarket