PROEN ซื้อธุรกิจ GPS Tracking ลุยคริปโต

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

 

บอร์ด “โปรเอ็น คอร์ป” อนุมัติเข้าซื้อกิจการธุรกิจ GPS Tracking มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท เตรียมเพิ่มธุรกิจ “สมาร์ทโลจิสติกส์” พร้อมเสนอขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพิ่มวัตถุประสงค์เข้าสู่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล-คริปโต-โทเคน มุ่งสร้าง New S Curve ใหม่ในปี 2565 รับเมกะเทรนด์ ดันผลงานผงาด

นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเข้าซื้อกิจการธุรกิจ GPS Tracking โดยอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ ไวรเล็ซ อิโนเวชั่น จำกัด (TWI) ในสัดส่วน 99.96% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิม มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และ/หรือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือการออกหุ้นกู้ เพื่อดำเนินการในการลงทุนและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

สำหรับ TWI ประกอบธุรกิจรับออกแบบวงจรไฟฟ้าและคมนาคมระบบ GPS ในชื่อ Thai Tracking ติดตั้งและจำหน่ายกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่นำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของคนขับยานพาหนะ และจำหน่าย ให้เช่าอุปกรณ์ สำหรับระบบ GPS และ AI CCTV ซึ่งทาง PROEN มีธุรกิจหลักคือ Internet Data Center เมื่อผสานกับเทคโนโลยี การบริหารการกระจายสินค้า (Logistics Platform Technology) จะสามารถสร้างรายได้จากการให้บริการที่มาจากฐานลูกค้าเดิมของบริษัทฯ และฐานลูกค้าใหม่ในกลุ่มผู้ให้บริการคลังสินค้า หรือขนส่งเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินในการออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และหรือการลงทุนต่างๆ ในอนาคต และการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 18 ข้อเพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมของบริษัท โดยจะประกอบกิจการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล คริปโตเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล

“การเข้าซื้อกิจการ TWI ในครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดธุรกิจของ PROEN เข้าสู่การเป็นผู้ให้บริการที่สมาร์ทโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ และกระจายความเสี่ยงธุรกิจ สอดรับกับการสร้างเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งมั่นใจว่าจะสร้าง New S Curve ให้บริษัทฯ ผลักดันธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นในอนาคต” นายกิตติพันธ์ กล่าว

ทั้งนี้ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 26 ม.ค.65 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 5 ม.ค.65 (record date)

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket